Jesus hjelper i dag!
I Bibelen kommer Jesus med et livgivende budskap om håp. Han forteller at Gud er i stand til og villig til å møte våre behov, uansett hvor håpløst det ser ut. I Lukas 4, 18-19 gjentar Jesus en profeti fra Det Gamle Testamentet og proklamer: ”Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.”

Vi trenger Jesus like mye som alle andre generasjoner før oss har gjort. Han ber fortsatt sine etterfølgere om å fortsette det arbeidet Han startet da Han var på jorden: forkynne evangeliet for de fattige, sette undertrykte fri og løse de bundne.

Samtale- og forbønnsdag
Undervisningen på våre samtale- og forbønnsdager vil inneholde bibelske prinsipper om legedom for ånd, sjel og kropp, tilgivelse og Guds hjerte for gjenopprettelse. Se Info.

Ellel-kurs

Vi arranger jevnlig ulike typer temabaserte kurs. I de fleste kursene gis anledning til samtale og forbønn. Vår erfaring viser at å delta på slike kurs vil kunne fungere som et godt grunnlag for videre samtale og forbønn. Se Kalender.

Personlige samtaler
For noen av gjestene kan videre oppfølging med samtaler og forbønn etter en Samtale- og forbønnsdag eller kurs være aktuelt. De kan henvende seg til  Ellel Norge, Grosås Senter:
37 96 99 00 / tja@grosas.no

De som kontakter oss med ønske om personlig samtale/forbønn, anbefaler vi først å delta på kurs eller søke om plass på en Samtale- og forbønnsdag. Dette vil gi større forståelse for hvordan vi arbeider og på hvilket grunnlag vi betjener og ber.

Personlig samtale og forbønn
Ellel Norge -  Grosås Senter