Hvem vi er
Ellel Ministries er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon med en visjon om å utruste Guds menighet etter mønster av Lukas 9,11: «Jesus tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske.»

Kallet er å virkeliggjøre denne visjonen ved å undervise Guds ords sannhet, be for dem som har et knust hjerte og sette de undertrykte fri.

Blant Guds barn er det mange som strever med frykt, nederlag, bekymring, stress, avvisning, følelsesmessig smerte og vanskelige relasjoner. Fysisk sykdom, langvarige følger av traumer og ulykker hindrer livsutfoldelse. Noen sliter med ettervirkninger av å ha vært involvert i New Age og annen okkult aktivitet.

Som Guds folk ønsker vi å ta imot alt Jesus Kristus har å gi, og være til hjelp for hverandre.
Da trengs det at lekfolket utrustes til å bli Jesu etterfølgere og slik formidle Guds rike iblant oss - til frihet og legedom, hjelp og trøst. Fundamentet i Ellel sin undervisning bygger på de nøklene til frihet som finnes i Bibelen, Guds eget ord.

Gud ønsker å gjenopprette og utruste sitt folk så hver og en av oss kan fullføre sin livsbestemmelse. I over 30 år har Ellel Ministries International hatt det store privilegium å se Gud forvandle tusenvis av menneskeliv over hele verden.

Litt historikk
Ellel Ministries ble grunnlagt i 1986 av Peter Horrobin, internasjonal leder for Ellel Ministries International. Hovedkvarteret Ellel Grange ligger i Ellel County, nabokommune til Lancaster i England, derav navnet Ellel. Ellel Ministries er etter 30 års virksomhet etablert i over 25 land rundt om i verden.

Ellel Norge ble en stiftelse i 2005 og fikk sin første base i utenfor Oslo i leide lokaler i underetasjen til Lørenskog Frikirke. Gunvor Rekstad har ledet arbeidet i Ellel Norge siden da.

I 2015 ble Grosås Senter, Iveland, gitt som gave til dette arbeidet og de to stiftelsene ble slått sammen til Stiftelsen Ellel Ministries Norge. Dette skjedde på grunn av Herrens ledelse på forunderlig vis, er de involverte enige om. Stiftelsene hadde sammenfallende visjoner ut fra Lukas 9, 11 og Jesaja 61: «…for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet…».

Arbeidet har nå hovedkontor på Grosås Senter, Iveland, ca 4 mil nord for Kristiansand. I tillegg er det avdelingskontor i Lørenskog, samt også på Vigra, ved Ålesund. Halvard Roaldsnes har ansvar i forhold til arbeidet i øst og vest, og Tor Jørgen Aabel har ansvar for arbeidet i sør/Grosås.

Team av frivillige medarbeidere er vokst fram alle disse stedene og de gjør en stor innsats i form av bønn for arbeidet, forbønn under kurs mm og praktisk hjelp av ulike slag. Uten alle disse var det ikke noe Ellel arbeid, et arbeid som er tuftet på bønn og opprettholdes av bønn. Vår økonomi er basert på kursinntekter og gaver.
Ellel Ministries Norge
Ellel Norge -  Grosås Senter