Givertjeneste
Dersom du ønsker å være med i en givertjeneste, kan du kontakte oss på tlf. 37 96 99 00  / tja@grosas.no

Du kan gi din gave til kontonr: 3060.17.58454

Gaver til vår organisasjon gir rett til skattefradrag. Ønsker du å benytte deg av denne muligheten,
gi oss beskjed om ditt personnummer, så registrerer vi deg som slik giver. Skattefradrag gis for beløp mellom kr 500 og 30.000 for 2017.

I tillegg til kursene våre, tilbyr vi sjelesorgsamtaler og Samtale- og forbønnsdager. De som kommer, blir ikke presentert for noen regning, men oppfordres til å gi en gave til arbeidet. Gaveinntekter er det ”ene benet” som virksomheten hviler på, det ”andre” er kursinntekter.
Har du anledning til å være med å bidra finansielt, vil dette bety mye for oss.
Ellel Norge -  Grosås Senter