Bønnestøtte
Den tjenesten Ellel Ministries driver, er båret av bønner fra forbedere og bønnegrupper.
Til vanlig har Ellel Ministries International bønnesamlinger siste mandag i mnd. Denne dagen er det BSG (Bønne-Støtte-Gruppe) på alle Ellel sine over 30 sentre, i mange land og i alle verdensdeler.
På disse BSG-ene orienterer vi om virksomheten i Ellel Ministries nasjonalt og internasjonalt,
vi deler nyheter og ber for arbeidet. Tidspunktene for BSG-ene i Norge er som følger:

BSG på Grosås Senter: 37 96 99 00
    - Kvelds-BSG, en mandag i måneden, fra kl. 18.30-21.00.


Han som virker i oss med sin kraft,
og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår,
ham være ære. (Efes 3,20-21)


Ellel Norge -  Grosås Senter