virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no  virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no  virkeligfri.no          
 
 
Ellel Norge -  Grosås Senter
Grosås Senter
Ressursbøker fra Ellel:
Se oversikt!
   Hovedkontor: Grosås Senter, Grosås 9, 4724 Iveland
Tlf.: 37 96 99 00  
tja@ellelnorge.no
    
Gavekonto Ellel Norge: 3060.17.58454
Flere arrangementer - se Kalender!
Følg oss på
Facebook!
900.000 kr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innsamling til Ellelkontor-prosjektet:
Temahelg 5
19.-21. januar 2018
Det alternative og Bibelens
åndelige virkelighet
Se info!
Temaene i dette kurset er rettet mot de som er opptatt av hvordan en kristen skal forholde seg til alt det alternative som tilbys.  Vi tar for oss temaer som bl. a. alternative helbredelsesmetoder, yoga, kampsport, frimureri, falske religioner og å gjenvinne grunnen (eiendom, områder) som er «åndelig forurenset». Vårt fokus er på Guds nøkler til frihet.
Undervisning: Diane og Paul Watson fra Pierrepont, Ellel England
ELSKET SOM ALDRI FØR  
Å OPPDAGE GUDS FARSHJERTE     Ken Symington               
Forfatteren peker på grunnleggende årsaker som hindrer en person i å motta og erfare Guds kjærlighet helt og fullt. Gjennom sin mangeårige tjeneste har Ken fått hjulpet mennesker som har hatt et forvrengt av Gud som Far. Det er hans store lidenskap å nå de som har et ødelagt farsbilde og hjelpe dem med å reparere det.
Pris: 200 kr pluss forsendelse
NY!
En Samtale- og forbønnsdag er en anledning til å arbeide videre med det som er vanskelig i livet.

Vi ønsker å gi enkeltmennesker mulighet til sette av tid til å møte Gud og vende seg til Ham for mer frihet og legedom.
Du er hjertelig velkommen!
For flere opplysninger, se info