virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no  virkeligfri.no   virkeligfri.no   virkeligfri.no  virkeligfri.no          
 
 
Ellel Norge -  Grosås Senter
Grosås Senter
Ressursbøker fra Ellel:
Se oversikt!
   Hovedkontor: Grosås Senter, Grosås 9, 4724 Iveland
Tlf.: 37 96 99 00  
tja@ellelnorge.no
     Avdelingskontor Ellel Øst: Hogstveien 2, 1479 Kurland (Lørenskog)
     Tlf.: 951 27 211
post@ellelnorge,no
     Avdelingskontor Ellel Vest: Kyrkjevegen 278, 6040 Vigra (ved Ålesund)
Tlf.: 951 27 211 post@ellelnorge.no

Gavekonto Ellel Norge: 3060.17.58454
 
Ellel Øst
Ny temadag i "Til Frihet":
lørdag 21. oktober, i Lørenskog Frikirkes lokaler.
David Steele: "God nok?"

Du er hjertelig velkommen!
Se info TF
Ellel Vest
VMJ11
Se info
Flere arrangementer - se Kalender!
Følg oss på
Facebook!
Videre med Jesus
900.000 kr
732.000 kr
(27.08.17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre med Jesus-serien 
Valderøy Bedehus!

Neste undervisningskveld er
tirsdag 17.oktober. David Steele.
Du er hjertelig velkommen!
Innsamling til Ellelkontor-prosjektet:
Praktisk info
Ellel Vest:
David Steele, Ellel Ministries 
Ungdomskveld, Sagabu, Vigra, fredag 13. okt.    
Temadag, Valderøy Bedehus, lørdag 14. okt.       

Gudstjeneste, Ålesund Vineyard, søndag 15. okt.

VMJ 10, Valderøy Bedehus, tirsdag 17. okt.            

Torsdagsmøte, Vigra Bedehus 19. okt.                
Temadag, Lørenskog Frikirke, lørdag 21. okt.
Ellel Øst:
Se info
Se info
Se info
Se info
Se info
Gudstjeneste, Oslo Vineyard, søndag 22. okt.
Kveldsmøte, Betel Harestua, søndag 22. okt.
Temahelg 3
3. - 5. november 2017
Legedom etter ulykker og traumer
Se info!
Post-traumatisk stress og konsekvensene fra ulykker fortsetter å virke inn i mange menneskers liv, selv år etter selve hendelsen. Følgene kan være kroniske smerter, frykt, søvnproblemer, angst i ulik grad og mye mer. Hvis du har vært utsatt for en ulykke, et følelsesmessig traume eller en annen type traume i fortiden og søker Guds helbredende berøring, da er dette kurset for deg, og for deg som ønsker å lære om hvordan be for andre. 
Søkeord for å se David Steele på YouTube: david steele ellel ministries
Se info
Se info
Se info